Α4 - Η ιστορία της πληροφορίας και της Πληροφορικής

4 - Η ιστορία της πληροφορίας και της Πληροφορικής

 

 

Τάξη:

Α

Απαιτ. Ώρες:

1

Αντικείμενο:

Ιστορία της πληροφορίας - πληροφορικής

Απαιτ. πόροι:

Εργαστήριο - Διαδίκτυο

Επισκόπηση & σκοπός:

Θα δούμε την ιστορία της πληροφορίας και την εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων (υπολογιστών) από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Σκοπός είναι να διαπιστώσουμε την μεγάλη εξέλιξη των υπολογιστών τα τελευταία 50 χρόνια. 

Οδηγός δασκάλου

Οδηγός μαθητή

Στόχοι:

Να μπορούν οι μαθητές να περιγράψουν με απλά λόγια την εξέλιξη της πληροφορίας και των υπολογιστών καθώς και την εξέλιξη των δομικών στοιχείων των υπολογιστών, στην πορεία του χρόνου.

 

Πληροφορίες:

Δίνω τα σημαντικά στάδια της αναπαράστασης της πληροφορίας στην πορεία του χρόνου.

Το ίδιο και την εξέλιξη των υπολογιστικών μηχανών.

 

Αρχείο παρουσίασης 1 

Αρχείο παρουσίασης 2 

Η εξέλιξη της αναπαράστασης της Πληροφορίας:

 • Ο άνθρωπος στην αρχή της ύπαρξής του δεν μπορούσε να αναπαραστήσει μια πληροφορία. Πχ δεν μπορούσε να γράψει ότι σκότωσε ένα ελάφι.
 • Μετά αυτό το μήνυμα (το ότι σκότωσε ένα ελάφι) κατάφερε και το ζωγράφισε π.χ. στα τοιχώματα μιας σπηλιάς.
 • Το 3500 πχ ανακαλύπτουν την γραφή
 • Το 1500 πχ ανακαλύπτουν το πρώτο αλφάβητο και τους αριθμούς.
 • Το 1454 μχ ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος ανακαλύπτει την τυπογραφία.
 • Το 1844 μχ ανακαλύπτεται ο τηλέγραφος
 • Στο τέλος του 19ου αιώνα ανακαλύπτεται το τηλέφωνο.
 • Στα μέσα του 20ου αιώνα η πληροφορία μπορεί να αναπαρασταθεί με ηλεκτρονική μορφή. (Δισκέτες, σκληροί δίσκοι, Cd, Flash memory κλπ)

 

Η εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων:

 • Στην Ελληνική μυθολογία υπάρχει ο Τάλως
 • Στα μέσα του 17ου αιώνα ο Πασκάλ φτιάχνει μια μικρή μηχανή που κάνει πράξεις.
 • Το 1833 ο Τσάρλς Μπάμπατζ σχεδιάζει την αναλυτική μηχανή
 • Το 1939 Οι Ατανάσοφ και Μπέρυ κατασκευάζουν την πρώτη ηλεκτρομηχανική υπολογιστική μηχανή ABC
 • Το 1943 κατασκευάζεται ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής ENIAC
 • Το 1947 ανακαλύπτεται το πρώτο τρανζίστορ από τον Γουίλιαμ Σόκλεϋ
 • Το 1958 κατασκευάζεται το πρώτο ολοκληρωμένο κύκλωμα (chip).

Επαλήθευση:

 

 

Δραστηριότητα:

 

 

Χωρίζω τους μαθητές σε ομάδες ανά δύο. Η πρώτη ομάδα βρίσκει πληροφορίες για την εξέλιξη της πληροφορίας και η δεύτερη για την εξέλιξη των υπολογιστών. Διευκρινήσεις υπάρχουν στα φύλλα εργασίας που δίνονται.

Η πρώτη ομάδα να κατεβάσει και να ανοίξει το Φύλλο εργασίας 1  και η δεύτερη ομάδα το φύλλο εργασίας 2. 

 

Λέξεις κλειδιά:

 

 • Τεχνολογία της πληροφορίας
 • Αυτόματες υπολογιστικές μηχανές
 • Μηχανικές κατασκευές
 • Ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές
 • Ηλεκτρονική λυχνία
 • Ολοκληρωμένο κύκλωμα
 • Τρανζίστορ

Παρατηρήσεις: